Všeobecné obchodné podmienky


VŠEOBECNÉ :

1. Toto je dohoda medzi spoločnosťou Digination, s.r.o., IČO: 51949521, ktorá prevádzkuje webovú stránku na doméne www.tipverified.com a užívateľom o službách poskytovaných na webstránke tipverified.com, platia nižšie uvedené podmienky, porušenie pravidiel môže znamenať odstránenie tipu, vymazanie účtu, dostať pokutu, zablokovanie účtu, alebo IP adresy osoby, ktorá dané podmienky porušila. Ak sa stanete svedkom akéhokoľvek porušenia podmienok nahláste to na info@tipverified.com.

2. Tipverified.com a jeho produkty a služby sú určené pre všetkých ľudí, ktorí sú starší ako 18 rokov a registráciou potvrdzujú, že sú spôsobilí na vykonávanie právnych transakcií. Registrácia na tipverified.com je bezplatná.

3. Registrácia Vám umožňuje prezerať a kupovať tipy.

4. Tipverified.com neponúka stávkové služby súvisiace s tvorbou finančných stávok. Obsah stránky tipverified.com je poskytovaný na informačné účely.

5. Tipverified.com a ani tipéri nezaručujú presnosť akýchkoľvek informácií, ktoré sú zverejnené na stránke. Preto, každý užívateľ potvrdzuje, že má právnu spôsobilosť a bude zodpovedný za svoje činy a rozhodnutia.

6. Nezaručujeme pravdivosť publikovaných tipov, nenesieme zodpovednosť za obsah príspevkov, finančné straty spôsobené tipmi a informáciami z nášho webu alebo odkazmi tretích strán poskytovaných na stránke.

7. Je zakázané zdieľať informácie z tipverified.com s tretími stranami. Ak tipverified.com zistí, že užívateľ zdieľa informácie s tretími stranami môže zastaviť predplatné užívateľa bez vrátenia jeho peňazí z predplatného.

8. Každý užívateľ je povinný dodržiavať zákony vo svojej krajine. Tipverified.com nezodpovedá za užívateľa, ktorý poruší zákon vo svojej vlastnej krajine.

9. Oficiálni administrátori tipverified.com majú pri mene označenie (symbol) zelenej fajky preto neverte falošným administrátorom bez tohto označenia, ktorí sa za nich môžu vydávať. Oficiálni predajcovia majú pri mene modrú fajku, to znamená, že ide o overeného predajcu.

10. Ak dôjde k reklamácii užívateľom zaregistrovaným na stránke tipverified.com môže tipverified.com použiť všetky údaje daného užívateľa vrátane informácií z profilu, platobných informácií a komunikačné údaje na dokázanie oprávnenosti reklamácie.

11. Tipverified.com rešpektuje súkromie užívateľov, nezverejní osobné údaje alebo kontaktné údaje žiadnym tretím stranám pokiaľ to nepovolí užívateľ. Tipverified.com si uchová prihlasovacie meno, meno, priezvisko, adresu, dátum narodenia a ostatné kontaktné údaje každého užívateľa až vymazania účtu. Budú na bezpečnom mieste a nikdy sa nebudú poskytovať tretím stranám.

12. Každý užívateľ súhlasí s informačnými a propagačnými správami (tzv.články), ktoré mu budú v rámci oprávneného záujmu, zasielané cez náš vnútorný systém buď do notifikačných okien alebo na email. (mesačné výhry, problém s webom, odstávky, info k súťažiam a podobne.)

13. Kopírovanie akýchkoľvek textov, grafických prvkov, informácií z tipverified.com bez povolenia majiteľa stránky je zakázané.

14. Potvrdením potvrdzovacieho okna súhlasíte s vykonanou akciou a nie je možný krok späť keďže ide o nenávratný krok.

15. Je prísne zakázané prostredníctvom správ, komentárov, analýz tipov, dohadovať si ceny za služby (predplatné balíčky) a výmena, súkromných kontaktov (email, telefónne číslo, facebook kontakt, instagram kontakt, a podobne.), odkazy na inú propagačnú alebo konkurenčnú webstránku. Všetky odkazy budú automaticky blokované alebo vymazané a opakované porušenie bude mať za následok zablokovanie účtu daného užívateľa. Každé takéto porušenie podmienok bude posudzované osobitne a na základe toho budú vyvodené následky. Za všetky tieto informácie či už verejne uverejnené alebo súkromné sú výhradne zodpovedné osoby, ktoré ich uverejnili. To znamená, že vy nesiete plnú zodpovednosť za celý obsah, ktorý uverejňujete na tipverified.com.

16. Komentáre, ktoré budú obsahovať rasistické urážky, vulgarizmy, šikanovanie a iné nevhodné komentáre nie sú na tipverified.com tolerované a budú automaticky blokované.

17. Účet si môže každý užívateľ vymazať. Po tejto akcii už nebude možné obnoviť účet, tak preto zvážte tento krok. Všetky vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli budú z našej databázy a z databázy na serveri úplne vymazané po 7 dňoch od zrušenia účtu.

18. Užívatelia si môžu otvoriť len jeden účet na svoje osobné údaje. Otvorenie viacerých účtov je zakázané. Ak budeme mať podozrenie, že si niektorí z našich užívateľov otvoril viacero účtov, vyhradzujeme si právo okamžite zablokovať účty tohto užívateľa a vyvodiť následky.

19. Každý užívateľ si môže resetovať svoje štatistiky vo svojom profile – funkcia Resetovať Štatistiky. Funkcia nebude dostupná pre užívateľov, ktorí sa stali overenými predajcami.

20. Tipverified.com si vyhradzuje právo kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu upraviť alebo doplniť Všeobecné podmienky.

21. Každý užívateľ je povinný prečítať si a dodržiavať Všeobecné podmienky tipverified.com.

22. Zaškrtnutím políčka „Súhlasím“ vyjadrujete svoj súhlas so Všeobecnými podmienkami.

25. Porušením všeobecných podmienok, užívateľ zodpovedá tipverified.com za náklady vzniknuté podvodom a to pokutou v hodnote 20 Eur za každý účet.

Vymazaný účetBlokovaný účetNeaktívny účet
Bodyprepadávajúprepadávajúprepadávajú
Peniazeprepadávajúzostatok na účte sa pošle na PayPal účetpo roku neaktivity prepadnú v prospech tipverified.com
Služby (email) budú automaticky zrušenébudú automaticky zrušenébudú automaticky zrušené
Aktívne predplatné balíčkyindividuálne posúdenieindividuálne posúdenieindividuálne posúdenie
Predajcaindividuálne posúdenieindividuálne posúdenieindividuálne posúdenie
Mazanie údajov užívateľazo všetkých databáz po 7 dňochÚdaje zablokovaného užívateľa sa uchovávajú po dobu 20 rokov (podľa GDPR smernice) pre prípad opätovného porušenia všeobecných podmienok a podmienok predajcu na tipverified.comzo všetkých databáz po roku
Vyplatenie zostatku prepadávajú peniazepo 7 dníprepadávajú peniaze


KUPUJÚCI:

1. Tipverified.com a ani predajcovia nezaručujú presnosť akýchkoľvek informácií na stránke. Kupujúci preto potvrdzujú, že sú právne spôsobilí a zodpovední za svoje činy a rozhodnutia.

2. Kupujúci nesmie ďalej predávať, distribuovať, zdieľať ani iným spôsobom sprístupňovať informácie a tipy tretím stranám.

3. Vlastník účtu by nemal poskytnúť prístup k svojmu účtu tretím stranám.

4. Akýkoľvek spor súvisiaci so žiadosťou o zrušenie predplatných balíčkov rozhodne tipverified.com podľa vlastného uváženia do 30 dní od doručenia. Rozhodnutie o spore je konečné a záväzné.

5. Pri zakúpení paid tipu každý kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že ak sa zápas neodohral alebo bol zrušený, tak akýkoľvek poplatok za daný paid tip sa nevracia.

6. Ak predajca využije funkciu Prestávka (lockout) tak sa kupujúcim automaticky predĺži čas všetkých balíčkov o počet dní alebo hodín, počas ktorých bol predajca v Prestávke (lockoute).

7. Ak u predajcu skončia 7 – dňové balíčky v mínusovom profite alebo na nulovom profite, kupujúci nemá žiaden nárok na vrátenie peňazí.

8. Ak u predajcu skončia 15, 30, 90 a 180 dňové predplatné balíčky v mínusovom profite, kupujúcim budú peniaze automaticky pripísané k jeho zostatku (všetky zápasy v rámci balíčka musia byť vyhodnotené a balíček ukončený).

9. Za záporný profit sa počíta aj to, keď predajca skončí na nulovom profite. Platí to pre 15, 30, 90 a 180 dňové predplatné balíčky, v takomto prípade budú z týchto balíčkov vrátené peniaze.

10. Ak predajca nesplní podmienku garancie minimálneho počtu tipov pre všetky predplatné balíčky alebo ak nepridá žiaden tip v akomkoľvek predplatnom balíčku, peniaze za všetky predplatné balíčky budú automaticky vrátené kupujúcemu.

11. Čo je to garancia minimálneho počtu tipov? Každý predajca musí ku každému aktívnemu balíčku uviesť minimálny počet tipov, ktorý bude schopný garantovať v rámci daného balíčka.

12. Každý kupujúci kúpou predplatného balíčka súhlasí s garanciou minimálneho počtu tipov, ktorú v danom balíčku uviedol predajca.